Designh neemt uw privacy zeer serieus, uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Met welk doel worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Contactformulier

De gegevens die u stuurt via het contactformulier (naam en e-mailadres) of via een e-mail worden verwerkt met als doel om uw e-mail of telefoontje te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen in mijn mailbox en zijn noodzakelijk te verwerken om mijn diensten te kunnen uitvoeren.

Factuurgegevens

De gegevens die ik u vraag voor het opstellen van een factuur (voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres) worden enkel voor dit doeleinde gebruikt. Deze gegevens worden opgeslagen in mijn administratie en zijn verplicht om te verwerken om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen doen. Ofwel: dit gebeurt onder de grondslag: noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst.

Leveringen

Ook worden er soms persoonsgegevens(adresgegevens) verwerkt om goederen of diensten bij u af te kunnen leveren. Deze gegevens zijn noodzakelijk te verzamelen om deze dienst uit de kunnen voeren,dit gebeurt onder de grondslag: noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst.

Fotografie

Om mijn werk als fotograaf uit te voeren verwerk ik persoonsgegevens. Mijn werkzaamheden zijn in twee categorieën opgedeeld.

Portretfotografie

Hieronder valt het fotograferen van persoonlijke portretten, newbornshoots, familieshoots, kindershoots en zakelijke portretten. Voor het maken van deze foto’s maak ik gebruik van een overeenkomst(offerte) die voor het uitvoeren van de opdracht wordt ondertekend door de opdrachtgever (de geportretteerde of de ouder/verzorger van de geportretteerde) , via deze overeenkomst vraag ik toestemming voor het maken, bewerken en opslaan van deze foto’s(persoonsgegevens). Dit gebeurt onder de grondslag: noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Fotografie op privegelegenheden

Hieronder valt: het fotograferen tijdens: bruiloften, begrafenissen, feesten en overige privegelegenheden. Het maken, bewerken en opslaan van foto’s (persoonsgegevens) zijn nodig voor het uitvoeren van de opdracht die ik heb gekregen van de opdrachtgever. Dit gebeurt onder de grondslag: Gerechtvaardigd belang.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Designh neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Ik persoonsgegevens die ik gebruik om u te antwoorden worden maximaal 2 jaar na de laatste correspondentie verwijderd.

De persoonsgegevens die ik gebruik voor het opstellen van een offerte of factuur bewaar ik 7 jaar om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Na dit termijn zullen uw gegevens binnen een jaar verwijderd worden.

Foto’s die ik in opdracht maak worden maximaal 10 jaar bewaard. Ik bied als extra service aan dat klanten hun foto’s na een crash van hun discsysteem hun foto’s opnieuw kunnen verkrijgen tot 10 jaar na het maken van deze foto’s, daarom worden deze 10 jaar bewaard.

 

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt indien dit nodig is voor uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Mocht u iets via mij bestellen wat op uw adres moet worden afgeleverd, deel ik alleen de noodzakelijke gegevens om dit te kunnen leveren. Uiteraard wordt dit van tevoren met u besproken. Ik eis van deze partij dat zij net zo zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens als ik doe en ze gebruiken uw gegevens alleen voor het doel wat we hebben besproken.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

  1. Voor E-mail en agenda maak ik gebruik van Outlook. Hierop is deze privacyverklaringvan toepassing.
  2. De backup van foto’s in de cloud vindt plaats op Onedrive. Hierop is deze privacyverklaringvan toepassing.
  3. Het versturen van foto’s gaat soms via Wetransfer. Hierop is deze privacyverklaringvan toepassing.

 

Cookies

Designh maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

 

Uw rechten

U heeft altijd het recht om te vragen om inzage te geven in de gegevens die ik van u heb. Ook kunt u mij vragen deze gegevens te wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht om bewaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

 

Het verstrekken van uw gegevens is een contractuele verplichting, zonder deze gegevens kan ik geen opdracht van u aannemen. 

 

Ik behoud mij het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.

 

Designh

Dovenetel 22

2671 WL Naaldwijk

 

Designh staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 64834689.

 

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of andere zaken? Dan kunt u contact opnemen via: info@designh.nl.